روز بيست و چهارم بنا بر مشهور روزى است كه رسول خدا (صلّى الله عليه و آله) با مسیحیان نجران مباهله كرد و پيش از آن كه خواست مباهله كند، عبا بر دوش مبارك گرفت و حضرت اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام) را داخل در زير عبا نمود و عرض کرد: پروردگارا هر پيغمبرى را اهل بيتى بوده است كه مخصوص ترين خلق بوده اند به او، خداوندا اينها اهل بيت منند پس از ايشان برطرف كن شك و گناه را و پاك كن ايشان را پاك كردنى. پس جبرئيل نازل شد و آيه تطهير را در شأن ايشان آورد. پس حضرت رسول (صلّى الله عليه و آله) آن چهار بزرگوار را براى مباهله بيرون برد.