کبریا را ذات تو از خلق مقصود است و بس        جز محمّد، مثل تو هرگز نیامد هیچ کس
نیست مِثلت در خلایق، غیر ذات مصطفی        نفس احمد گشت ذاتت از خدا در هر نفس
چون تو را جان آفرین پیدا نمود و شد نهان        وا کُنِ سِرّش تویی با صد کمالِ دسترس
تو زبان کبریایی، نطق حق از تو بود            أنتَ جَنبُ الله، بی شک ناید از تو پیش و پس
رفعتِ شأن تو از ادراکِ عقل کل نیافت            دیده شد عرش برین در جنب قَدرش چون عدس

السّلام ای حکمرانِ مُلکِ ربّ العالمین        نور حق، مقصود یزدان، نفس خیرُ الْمُرسلین
جانشین مصطفی بی فاصله لا رَیْبَ فیه        غاشیه بر دوش آمد عیسیِ گردون نشین
عبدِ خاصُ الخاصِ حق، مشکل گشا، حاجت روا    شهریار کشور ایمان، امیر المؤمنین
نیّر چرخِ امامت، نجم برج قْلْ کَفی        شحنه‌ي ارشاد او، کشّافِ قرآن مبین
ای متاع شرع را از تو نظام آمد تمام        چون به شهرستان ایمان بوده ای حِصنِ حَصین
انبیاء را اوصیا را اقتدا آمد به تو        ذات تو دست خدا، ای حجّتِ جان آفرین

حاج محسن فرهمندآزاد سال:1391 هـ ش

بسم الله الرّحمن الرّحيم

 

ای شکوهت فراتر از باور

ای مقامت فراتر از اِدراک

وصف تو درک لیلة القدر است

فهم ما از تبار «ما ادراک»

شاعر: سید محمد جواد شرافت

منبع

ای شکوهت فراتر از باور

ای مقامت فراتر از ادراک

وصف تو درک لیله القدر است

فهم ما از تبار «ما ادراک»

 

کوثری،‌‌ بی کرانه دریایی

ما و ظرف حقیر این کلمات

باید از تو نوشت با آیات

باید از تو سرود با صلوات

شاعر: علی اکبر لطیفیان

منبع

بدون عطر خوشِ یاس تو بهاری نیست

بدون محور خورشیدی ات مداری نیست

تو پشت گرمی پیغمبر مباهله ای

شکست دادن این قوم با تو کاری نیست

به خانه داری ات بیتِ وحی محتاج است